1929

Verksamheten började redan 1929, som bilföretag i Smålandsstenar. Den då 22 år unge bondsonen Wilhelm Svensson (Svenstig) var mera intresserad av ny teknik än av faderns lantbruk och byggde en liten verkstad vid Nissastigen. Reparationer av de få bilar som då fanns var grunden för verksamheten som snart också kompletterades med försäljning av begagnade bilar.

Efter några år togs också försäljning av nya bilar upp på programmet och vårt första nybilsmärke var DKW.

Svensson på Nissastigen blev Svenstig.