Så här fungerar bonus malus

Medierna har börjat att rapportera alltmer om bonus malus och vi får fler och fler frågor om detta. Många av våra kunder känner sig fortfarande dåligt informerade om vilka effekter den nya fordonsskatten får eller när den införs.

Fordon som registreras innan den 1 juli 2018 beskattas alltså enligt nuvarande system. Det är troligt att många kunder vill göra en planerad förnyelse av befintlig fordonsflotta med leverans strax innan den 1 juli. Därmed finns stor risk för flaskhalsar och långa leveranstider under andra kvartalet. Förnyelsen av flottan behöver därför planeras med god framförhållning.

Hur planerar ditt företag inför bonus malus?

I linje med regeringens strategi för minskad klimatpåverkan och Riksdagens klimatpolitiska ramverket så införs som bekant ett nytt system till fordonskatt. Den 1 juli 2018 införs ett nytt system till fordonskatt – bonus malus. För exempelvis en bensindriven bil med ett CO2-utsläpp på 120g/km innebär detta en ökning på 1852 kr i fordonskatt per år. För företag med stora fordonsflottor kan totalkostnaden för bilar registrerade efter 1 juli 2018 således bli avsevärt mycket högre.

Bonus­malus, som på latin betyder ”bra dåligt”, innebär att de fordon som har låga CO2­utsläpp får bonus, medan de med högre CO2­utsläpp får malus, dvs högre skatt. En bil med CO2 ­utsläpp på 140 g/km får en ökad kostnad för företaget på 5 068 kr och kostnaden för föraren ökar med 3204 kr per år (netto med 50% i marginalskatt).

I samband med införandet av bonus ­malus tar man bort dagens miljöbilsdefinition. Detta in­ nebär att de bilar som idag är skattebefriade enligt miljöbilsdefinitionen försvinner och terminologin miljöbil tas bort. Per den 1 juli lyfts även vägskatten in i förmånsberäkningen vilket medför en ökad kostnad även för föraren.

Bonus malus

Så här fungerar bonus malus

Malus: För bensin­ och dieseldrivna fordon tas en förhöjd fordonsskatt (malus) ut under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången. För koldioxidutsläpp
tas en skatt ut med 82 kronor per gram mellan 95 och 140 gram per kilometer. Över 140 gram är skatten 107 kronor per gram. Från och med år fyra är skatten 22 kronor per gram över 111 gram.

Bränslefaktorn för nya dieselfordon ersätts med ett bränsletillägg på 13,52 kronor per gram.

Miljötillägget för dieselfordon på 250 kronor behålls.

Bonus: Den femåriga skattebefrielsen för nya bilar tas bort och istället införs en bonus. Bo­ nusen går från 60 000 kronor, gäller bilar med noll­utsläpp, linjärt ner till 10 000 kronor för
bilar som släpper ut 60 gram. Vidare är kravet att bonus får medges med ett belopp som högst motsvarar 25 procent av bilens nypris. Gasbilar erhåller en bonus på 10 000 kronor. I dag får dessa bilar inte ta del av supermiljöbilspremien.

Vi välkomnar bonus-malus-systemet som innebär långsiktiga och tydliga regler som gynnar bilar med lägre miljöpåverkan.

Bonus-malus underlättar för företag i valet av bland annat gasbilar och elektrifierade bilar. När stora förändringar sker av skatter och andra regler som påverkar våra kunder är det naturligtvis också viktigt att vi i god tid håller oss själva och våra kunder uppdaterade och informerade om förändrade förutsättningar.

Tveka inte att höra av dig till oss som Audi återförsäljare om du har ytterligare frågor och/eller funderingar kring bonus-malus, WLTP, förmånsbeskattning etc. Och hur det påverkar just din vagnpark!

Johan Larsson

Brand Manager Audi Halmstad Telefon: 035-76 77 601
E-post: johan.larsson@svenstigs.se

Sven Gotting

Brand Manager Skoda Telefon: 0371-58 68 24
E-post: sven.gotting@svenstigs.se

Sök bland våra bilar och på Wayke.se

×