Grönt kort

Servicetjänster Svenstigs Scania Grönt kort underhålls- och reparationsavtal.

Grönt Kort är Scanias mest omfattande trygghetsavtal med skydd mot obehagliga överraskningar – för alla typer av transportföretag och uppdrag i Norden. Avtalet kan tecknas upp tills att fordonet blivit 18 månader. Även släp och annan utrustning kan ingå.

I Grönt Kort ingår underhåll och reparationer, utryckning och bärgning genom Scania Assistance. Även Scania Max24 ingår. Vid stillestånd på grund av akut tekniskt fel åberopas Max24 som innebär att fordonet ska vara körklart inom 24 timmar. I annat fall utgår avbrottsersättning.
Grönt Kort förvandlar osäkra utgifter till förutsägbara. Genom en regelbunden avgift sätts ett tak för vad underhåll och reparationer kommer att kosta. Det förenklar kalkylering och budgetering, ger bättre kontroll på ekonomin och spar pappersjobb. Om reparationskostnaderna vid avtalsperiodens slut överstiger avgifterna betalar kunden inget extra. Vid överskott får kunden tillbaka hälften av detta.

Med dessa avtal som grund, skräddarsyr vi ditt avtal med avseende på intervall, utförande och omfattning.

Fördelar med Grönt Kort

Fast kostnad

Inga obehagliga överraskningar.

Rabatt

Rabatterad timdebitering och reservdelar inom ramen av vad som innefattar grönt kort.

Samlingsfaktura

Alla dina fordon på samma faktura för enklare administration.

Uppföljning

Uppföljning av kostnader.

Indexuppräkning

Indexuppräkning, en gång per år.

Nationellt

Nationellt upplägg, gäller i hela landet.

Anpassat Pris

Prissättning anpassas beroende på transporttyp, fordon, körsträcka och önskemål.

Tillgänglighet

Genom välplanerat flexibelt tillsynsprogram och välutbildade tekniker så ökar bilens

Resultatdelning (valbart).
Max24
Ökat andrahandsvärde.
Betalningsgaranti (GOP).

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Jimmy Axelsson

Servicemarknadssäljare

0370-205 35 jimmy.axelsson@svenstigs.se