Färdskrivartjänst

Scania Färdskrivartjänster

Inga stopp, inget krångel, inga bekymmer.

Scania Färdskrivartjänster förenklar för dig och dina förare genom att automatiskt kopiera ner data och göra den lättillgänglig. Påminnelser skickas ut automatiskt om data inte har blivit kopierat. Du får tillgång till aktivitetsrapporter med både förare- och fordonsdata. Oavsett var i Europa dina fordon är – och oavsett var du befinner dig. Vi erbjuder tjänsten både för Scania fordon och för fordon från andra tillverkade.

 

Fleet Management erbjuder tre olika tjänstepaket: Uppföljning, Kontroll och Kontroll+ och integrationer som var och ett kan kombineras med kopiering av färdskrivarens data. För att starta tjänsterna behöver fordonet vara utrustat med en Scania Communicator, vilket är idag standard i alla nya lastbilar och bussar. Enheten samlar in information från fordonet och skickar information för analys och presentation på t.ex. Scania Fleet Management Portal (FMP)

Fördelar med Scania Färdskrivartjänster

Ingen onödig ståtid

Kopiera datan från färdskrivare och förarkort automatiskt medan fordonet är i drift.

Rapporter

Rapporter om förare och fordon lätt åtkomliga via Scania Färdskrivarportal.

Enkelhet

Enkel översikt över inträffade överträdelser.

Säkerhet

Tillförlitligt och säkert.

Vill du veta mer? Kontakta oss.

Lastbilar Jimmy

Jimmy Axelsson

Servicemarknadssäljare

0370-205 35 jimmy.axelsson@svenstigs.se