Säker Visselblåsning hos Svenstigs

I syfte att främja ett gott arbetsklimat för våra partners och medarbetare så har Svenstigs upprättat en visselblåsarkanal för att rapportera oegentligheter som brott, oetiskt beteende eller korruption. Du kan rapportera händelser anonymt och är skyddad av lag från repressalier. Vi använder den externa tjänsten WhistleSecure för att garantera din anonymitet. Rapportera på https://whistlesecure.com/svenstigsab tillgänglig dygnet runt på flera språk. En särskild intern grupp, med stöd av jurister, hanterar alla ärenden snabbt och korrekt.

Vill du inte vara anonym?
Du behöver inte vara anonym. Om du vill visselblåsa och ange ditt namn kan du göra det muntligt genom ljudinspelning alternativt skapa en förfrågan för att visselblåsa per möte.