Svenstigs stödjer Gallo Hargissa-skolan i Etiopien

Svenstigs vill vara med och göra skillnad i samhället och därför har vi valt att engagera oss i god utbildning åt alla. Vi, genom hjälporganisationen Barnsamariten, är med och driver en skola i Etiopien.

Utbildning ger människor en röst, en möjlighet att delta i samhällslivet och att kunna organisera sig och påverka. Vi arbetar därför aktivt för att barnen ska få möjlighet att gå i skolan och utveckla ett liv med god hälsa, inkomst och möjlighet att påverka. Ett barn som får utbildning bryter ofta mönster av utanförskap och blir mer medveten om sina rättigheter.

Vårt bidrag träcker hälften av skolans alla utgifter. Skolan ligger på landsbygden och där går ungefär 400 elever. Barnsamariten arbetar för allas lika värde och ställer krav på att hälften av eleverna ska vara flickor

 

Vill du också bidra? Läs mer om Barnsamariten och om hur du via sponsring eller gåvor kan hjälpa till på Barnsamaritens hemsida.

 

Barnsamaritens viktiga insatser

BarnSamariten arbetar för att barn ska få möjlighet till en långsiktig positiv utveckling, i en trygg miljö där deras rättigheter är tillgodosedda.

Läs mer om Barnsamaritens arbete
Vill du också ge en gåva?

Ge en julgåva som gör skillnad där behoven är som störst.

Till julgåvokorten